Các thông số hợp đồng

Các Thông số Hợp đồng

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 824,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 324,05 USD 16:35 - 22:55 2024-06-25
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 872,75 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 848,8 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 184,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 024,7 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 295,65 USD 16:35 - 22:55 2024-05-03
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 772,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 201,15 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 241,6 USD 16:35 - 22:55
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 799,7 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 237,8 USD 16:35 - 22:55
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 562,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-08
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 636,1 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 251,8 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 156,9 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 740 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 211,8 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 770,25 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 018,95 USD 16:35 - 22:55 2024-05-30
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 139 USD 16:35 - 22:55
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 907,45 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 170,85 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 739,2 USD 16:35 - 22:55 2024-05-20
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 928,55 USD 16:35 - 22:55
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 300,7 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 628,6 USD 16:35 - 22:55
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 359,05 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 404,2 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 461,5 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 994,3 USD 16:35 - 22:55 2024-05-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 195,05 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 774,1 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 472,4 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 808,65 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 574,25 USD 16:35 - 22:55
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 870,25 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 129,85 USD 16:35 - 22:55
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 789,9 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 468,8 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 552,75 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 311,5 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 437,75 USD 16:35 - 22:55 2024-05-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 734,85 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 713,65 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 348,55 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,4 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 301,65 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 297,4 USD 16:35 - 22:55 2024-05-09
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 599,15 USD 16:35 - 22:55

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 824,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 324,05 USD 16:35 - 22:55 2024-06-25
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 872,75 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 848,8 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 184,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 024,7 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 295,65 USD 16:35 - 22:55 2024-05-03
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 772,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 201,15 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 241,6 USD 16:35 - 22:55
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 799,7 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 237,8 USD 16:35 - 22:55
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 562,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-08
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 636,1 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 251,8 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 156,9 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 740 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 211,8 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 770,25 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 018,95 USD 16:35 - 22:55 2024-05-30
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 139 USD 16:35 - 22:55
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 907,45 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 170,85 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 739,2 USD 16:35 - 22:55 2024-05-20
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 928,55 USD 16:35 - 22:55
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 300,7 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 628,6 USD 16:35 - 22:55
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 359,05 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 404,2 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 461,5 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 994,3 USD 16:35 - 22:55 2024-05-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 195,05 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 774,1 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 472,4 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 808,65 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 574,25 USD 16:35 - 22:55
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 870,25 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 129,85 USD 16:35 - 22:55
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 789,9 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 468,8 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 552,75 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 311,5 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 437,75 USD 16:35 - 22:55 2024-05-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 734,85 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 713,65 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 348,55 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,4 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 301,65 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 297,4 USD 16:35 - 22:55 2024-05-09
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 599,15 USD 16:35 - 22:55

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 824,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 324,05 USD 16:35 - 22:55 2024-06-25
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 872,75 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 848,8 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 184,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 024,7 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 295,65 USD 16:35 - 22:55 2024-05-03
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 772,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 201,15 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 241,6 USD 16:35 - 22:55
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 799,7 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 237,8 USD 16:35 - 22:55
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 562,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-08
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 636,1 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 251,8 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 156,9 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 740 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 211,8 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 770,25 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 018,95 USD 16:35 - 22:55 2024-05-30
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 139 USD 16:35 - 22:55
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 907,45 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 170,85 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 739,2 USD 16:35 - 22:55 2024-05-20
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 928,55 USD 16:35 - 22:55
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 300,7 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 628,6 USD 16:35 - 22:55
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 359,05 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 404,2 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 461,5 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 994,3 USD 16:35 - 22:55 2024-05-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 195,05 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 774,1 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 472,4 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 808,65 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 574,25 USD 16:35 - 22:55
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 870,25 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 129,85 USD 16:35 - 22:55
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 789,9 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 468,8 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 552,75 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 311,5 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 437,75 USD 16:35 - 22:55 2024-05-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 734,85 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 713,65 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 348,55 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,4 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 301,65 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 297,4 USD 16:35 - 22:55 2024-05-09
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 599,15 USD 16:35 - 22:55

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 824,45 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 324,05 USD 16:35 - 22:55 2024-06-25
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 872,75 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 848,8 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 184,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 024,7 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 295,65 USD 16:35 - 22:55 2024-05-03
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 772,25 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 201,15 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 241,6 USD 16:35 - 22:55
S.CVX
(Chevron Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 799,7 USD 16:35 - 22:55
S.DAL
(Delta Air Lines, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 237,8 USD 16:35 - 22:55
S.DIS
(The Walt Disney Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 562,7 USD 16:35 - 22:55 2024-07-08
S.EA
(Electronic Arts Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 636,1 USD 16:35 - 22:55
S.EBAY
(eBay Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 251,8 USD 16:35 - 22:55
S.FOXA
(Fox Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 156,9 USD 16:35 - 22:55
S.GE
(General Electric Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 740 USD 16:35 - 22:55
S.GM
(General Motors Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 211,8 USD 16:35 - 22:55
S.GOOGL
(Alphabet Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 770,25 USD 16:35 - 22:55
S.GS
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 018,95 USD 16:35 - 22:55 2024-05-30
S.HPQ
(HP Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 139 USD 16:35 - 22:55
S.IBM
(International Business Machines Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 907,45 USD 16:35 - 22:55
S.INTC
(Intel Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 170,85 USD 16:35 - 22:55
S.JNJ
(Johnson & Johnson)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 739,2 USD 16:35 - 22:55 2024-05-20
S.JPM
(JPMorgan Chase & Co.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 928,55 USD 16:35 - 22:55
S.KO
(The Coca-Cola Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 300,7 USD 16:35 - 22:55
S.LLY
(Eli Lilly and Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 628,6 USD 16:35 - 22:55
S.MCD
(McDonald's Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 359,05 USD 16:35 - 22:55
S.META
(Meta Platforms, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 404,2 USD 16:35 - 22:55
S.MMM
(3M Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 461,5 USD 16:35 - 22:55
S.MSFT
(Microsoft Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 994,3 USD 16:35 - 22:55 2024-05-15
S.NEM
(Newmont Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 195,05 USD 16:35 - 22:55
S.NFLX
(Netflix, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 774,1 USD 16:35 - 22:55
S.NKE
(NIKE, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 472,4 USD 16:35 - 22:55
S.NVDA
(NVIDIA Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 3 808,65 USD 16:35 - 22:55
S.ORCL
(Oracle Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 574,25 USD 16:35 - 22:55
S.PEP
(PepsiCo, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 870,25 USD 16:35 - 22:55
S.PFE
(Pfizer Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 129,85 USD 16:35 - 22:55
S.PG
(The Procter & Gamble Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 789,9 USD 16:35 - 22:55
S.PM
(Philip Morris International Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 468,8 USD 16:35 - 22:55
S.PRU
(Prudential Financial, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 552,75 USD 16:35 - 22:55
S.PYPL
(PayPal Holdings, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 311,5 USD 16:35 - 22:55
S.SBUX
(Starbucks Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 437,75 USD 16:35 - 22:55 2024-05-16
S.TSLA
(Tesla, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 734,85 USD 16:35 - 22:55
S.UPS
(United Parcel Service, Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 713,65 USD 16:35 - 22:55
S.V
(Visa Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 348,55 USD 16:35 - 22:55
S.VZ
(Verizon Communications Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,4 USD 16:35 - 22:55
S.WFC
(Wells Fargo & Company)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 301,65 USD 16:35 - 22:55
S.WMT
(Walmart Inc.)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 297,4 USD 16:35 - 22:55 2024-05-09
S.XOM
(Exxon Mobil Corporation)
1 0.02%, tối thiểu 2 USD -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 599,15 USD 16:35 - 22:55

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.