Dịch vụ PAMM

Thu nhập bổ sung không giới hạn

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – lợi nhuận gia tăng dành cho Nhà đầu tư và Nhà quản lý.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – đây là một hình thức quản lý tài sản hộ, trong đó Nhà quản lý sẽ thực hiện các giao dịch sử dụng toàn bộ tiền có trong quỹ. Việc phân chia lợi nhuận hay thua lỗ giữa những người tham gia sẽ theo tỉ lệ, phụ thuộc vào số tiền đã tham gia và Đề nghị đầu tư của quỹ.

Cách thức hoạt động

 1. Một nhà giao dịch đăng ký làm Nhà quản lý quỹ và có thể mở một hoặc nhiều quỹ PAMM.
 2. Nhà đầu tư đăng ký và hoàn thiện tài khoản với FIBO Group, sau đó lựa chọn một hoặc nhiều quỹ PAMM để đầu tư bằng các chuyển tiền vào đó.
 3. Ở cuối mỗi chu kỳ đầu tư, lãi lỗ sẽ được phân chia cho Nhà quản lý, Nhà đầu tư theo tỉ lệ góp vốn.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – lợi nhuận gia tăng dành cho Nhà đầu tư và Nhà quản lý.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – đây là một hình thức quản lý tài sản hộ, trong đó Nhà quản lý sẽ thực hiện các giao dịch sử dụng toàn bộ tiền có trong quỹ. Việc phân chia lợi nhuận hay thua lỗ giữa những người tham gia sẽ theo tỉ lệ, phụ thuộc vào số tiền đã tham gia và Đề nghị đầu tư của quỹ.

 1. Số tiền của Nhà quản lý trong quỹ là $ 720.
  Trong đó:
  $ 600 (60% * $ 1 000) – lãi trực tiếp từ tiền
  đầu tư
  $ 120 (30% * $ 400) – phí nhận được theo Đề nghị được tính từ lãi của các Nhà đầu tư
 2. Lợi nhuận của Nhà đầu tư ở cuối chu kỳ
  là $ 280.
  Được tính từ lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong quỹ (40% от $ 1 000) trừ đi phí của nhà quản lý
  theo như Đề nghị:
  $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

Tính toán thua lỗ

Thua lỗ, cũng như lợi nhuận được chia theo tỉ lệ góp vốn của các Nhà đầu tư và Nhà quản lý.
Tổng lỗ $ 200
$ 120 (60% от $ 200) – lỗ theo tỉ lệ của Nhà quản lý
$ 80 (40% от $ 200) – lỗ theo tỉ lệ của Nhà đầu tư$ 200
tổng lỗ trong một chu kỳ đầu tư
$ 2 000
toàn bộ số tiền có trong quỹ vào đầu chu kỳ

 1. Số tiền của Nhà quản lý trong quỹ là $ 720.
  Trong đó:
  $ 600 (60% * $ 1 000) – lãi trực tiếp từ tiền
  đầu tư
  $ 120 (30% * $ 400) – phí nhận được theo Đề nghị được tính từ lãi của các Nhà đầu tư
 2. Lợi nhuận của Nhà đầu tư ở cuối chu kỳ
  là $ 280.
  Được tính từ lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong quỹ (40% от $ 1 000) trừ đi phí của nhà quản lý
  theo như Đề nghị:
  $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

Ở cuối mỗi chu kỳ đầu tư, Nhà đầu tư có thể:


Phương án 1

Rút toàn bộ tiền
(vốn lẫn lãi))

Phương án 2

Chỉ rút lãi,
và giữ nguyên vốn

Phương án 3

Để lãi lại và gộp vào vốn nhờ đó
tăng vốn đầu tư cho chu kỳ tiếp theo

Lợi thế tương hỗ

Nhà quản lý
Mở tài khoản thực
Cơ hội sử dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ để tạo ra thu nhập cao hơn.
Thù lao phụ thuộc vào việc quản lý thành công và khối lượng vốn thu hút được từ các Nhà đầu tư.
Thu hút số lượng Nhà đầu tư không hạn chế và xác định số tiền và thời hạn đầu tư tối thiểu.
Giao dịch được thực hiện trên một tài khoản giao dịch mà không có hệ thống kế toán phức tạp.
Nhà đầu tư
Mở tài khoản thực
Tiền thù lao của Nhà quản lý chỉ được tính trong trường hợp thu nhập từ giao dịch được tạo ra có kết quả dương.
Cơ hội kiếm thu nhập mà không cần phải là chuyên gia về FOREX và CFD.
Không ai có cơ hội rút tiền ngoài bản thân Nhà đầu tư.
Lựa chọn giữa hàng trăm Nhà quản lý và đầu tư vào bất kỳ số lượng PAMM nào.

Các thao tác nạp và rút tiền, phân bổ chính xác và kịp thời lợi nhuận đầu tư và phí nhà quản lý được kiểm tra và đảm bảo thực hiện bởi FIBO Group.

Xếp hạng các quỹ PAMM

Cấu hình
Tên Số ngày hoạt động Tổng lợi nhuận % Yếu tố lợi nhuận Mức rủi ro Các khoản đầu tư
19 Disco % 833 490,76 1,72 Rủi ro trung bình $2 763,12
54 StockBeats % 24 287,56 6,02 Rủi ro cao $300,00
28 Mehrabi % 1000 264,99 4,70 Rủi ro cao $1 708,94
2 No Time To Die % 697 216,78 1,09 Rủi ro cao $87 501,80
20 trends % 1517 185,45 1,29 Rủi ro cao $2 638,73
1 FOREX METALL % 48 175,06 10,44 Rủi ro trung bình €171 573,12
17 G Investment % 34 162,84 3,20 Rủi ro cao $3 107,02
22 SIGMA-2023 % 697 146,65 2,36 Rủi ro cao $2 544,19
14 Trading_IQ % 644 139,49 4,97 Rủi ro cao $4 625,80
7 MAX Invest Capital % 1722 133,12 3,59 Rủi ro cao €18 033,50
10 Napoleon Bonaparte 112 117,91 1,73 Rủi ro cao $11 686,25
35 jaju_1628260 3256 90,22 2,86 Rủi ro cao $1 018,39
47 Jamshidi-90 % 11 76,92 4,86 Rủi ro cao $530,75
43 Direct_1751735 204 42,39 1,24 Rủi ro cao $772,22
23 Hydrogen % 1109 33,83 1,19 Rủi ro cao $2 457,79
32 SGOLD INVEST1 % 286 31,15 2,62 Rủi ro cao $1 110,24
6 25 MasoudN 49 29,72 1,92 Rủi ro thấp $25 354,31
31 Euro Bull Dozer % 144 28,89 1,78 Rủi ro cao $1 288,90
36 MMA_1750813 225 28,56 2,20 Rủi ro cao $1 002,15
51 saeed-jamshidi % 13 25,02 6,56 Rủi ro cao $375,05
Xem thêm Toàn bộ bảng

Bạn là đại lý? Bạn là một đại lý PAMM!

Chương trình "Đại lý PAMM" là một chương trình được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư vào Tài khoản được quản lý PAMM. Nhà quản lý chia sẻ thù lao quản lý của họ với các Đại lý đã giới thiệu các nhà đầu tư mới về với họ.

 1. Một Nhà quản lý có thể tận dụng lợi ích từ chương trình này, vì khối lượng tài sản được họ quản lý càng lớn sẽ gia tăng lợi ích cho họ.
 2. Một Đại lý PAMM cũng có thể hưởng lợi từ chương trình này vì một khi khách hàng đầu tư vào Tài khoản được quản lý quỹ PAMM, đại lý sẽ nhận được khoản phí hoa hồng trong suốt thời gian số tiền của nhà đầu tư nằm trong PAMM.
 3. Số tiền thù lao của Đại lý của PAMM được quy định trong Thư đề nghị (Offer) và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý.

FAQ