USD/SGD

1.3619

0.12%

Cao: 1.362

Thấp: 1.3584

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-4.1 -1.1 0.8 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/DKK 6.9761 0.11%
USD/PLN 4.41960000
SGD/JPY 100.60700000
USD/NOK 10.9943 1.2%
USD/CHF 0.9138 0.22%
USD/SEK 10.9010 1.19%

FAQ