USD/PLN

4.4196

Cao: 4.4196

Thấp: 4.4196

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 63.87500000
USD/MXN 19.75800000
USD/NOK 11.0116 0.01%
USD/SGD 1.3623 0.07%
USD/SEK 10.9023 -0.14%

FAQ