USD/NOK

10.9093

0.85%

Cao: 10.9097

Thấp: 10.8862

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-8.3 -3.1 1 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/HKD 7.78350000
USD/MXN 19.75800000
USD/CHF 0.9136 0.43%
USD/SGD 1.3611 0.59%
NOK/SEK 0.99901 1.35%
USD/DKK 7.0101 0.86%
USD/PLN 4.41960000

FAQ