USD/CAD

1.3505

0%

Cao: 1.3505

Thấp: 1.3505

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.44 -0.07 1.3 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 150.51 0%
USD/ZAR 19.2796 0%
USD/RUB 63.87500000
CAD/MXN 14.43230000
BTC/USD 50971.10000000 0%
USD/HUF 359.34 0%
CAD/JPY 111.43 0%

FAQ