GBP/ZAR

21.2738

Cao: 21.2738

Thấp: 21.2738

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/SEK 13.4292 -0.55%
GBP/USD 1.2312 -0.47%
GBP/AUD 1.9124 -0.76%
GBP/SGD 1.64810000

FAQ