GBP/USD

1.2668

0%

Cao: 1.2668

Thấp: 1.2668

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.48 -0.55 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NZD 2.0429 0%
GBP/SGD 1.64810000
GBP/SEK 13.0712 0%
GBP/ZAR 21.27380000

FAQ