GBP/CHF

1.1369

-0.46%

Cao: 1.1374

Thấp: 1.1339

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.71 0.81 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.52840000
GBP/AUD 1.9269 0.36%
GBP/JPY 190.68 -0.9%
GBP/NOK 12.01460000
GBP/CAD 1.7151 -0.2%

FAQ