GBP/CAD

1.7048

0.32%

Cao: 1.7065

Thấp: 1.6992

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.8 -0.4 0.6 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NOK 12.01460000
GBP/AUD 1.9153 -0.21%
GBP/DKK 8.52840000
GBP/CHF 1.1351 0.03%
GBP/JPY 192.77 0.12%

FAQ