GBP/AUD

1.9144

-0.26%

Cao: 1.9194

Thấp: 1.909

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.21 -0.14 1.3 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/DKK 8.52840000
GBP/NOK 12.01460000
GBP/JPY 192.87 0.17%
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/CAD 1.7065 0.42%
GBP/CHF 1.1360 0.11%

FAQ