EUR/ZAR

20.5482

0.63%

Cao: 20.5713

Thấp: 20.4129

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
28 -42 0.8 1.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/NZD 1.8037 0.13%
EUR/NOK 11.7538 0.91%
EUR/SGD 1.4547 -0.12%
EUR/SEK 11.6323 0.84%

FAQ