EUR/USD

1.082

0%

Cao: 1.082

Thấp: 1.082

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.24 -0.69 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/AUD 1.6478 0%
EUR/CZK 25.334 0%
BTC/USD 50971.10000000 0%
EUR/JPY 162.89 0%
EUR/DKK 7.4521 0%
EUR/CHF 0.9535 0%
EUR/RUB 86.94400000
GOLD 2035.9 0%

FAQ