EUR/USD

1.0629

-0.93%

Cao: 1.0648

Thấp: 1.0628

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.22 -0.66 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
BTC/USD 70751.58000000 0.46%
EUR/JPY 162.57 -1.13%
EUR/DKK 7.4579 0.01%
EUR/CHF 0.9680 -0.82%
EUR/RUB 86.94400000
GOLD 2425.0 2.09%
EUR/AUD 1.6425 0.12%
EUR/CZK 25.358 0.02%

FAQ