EUR/SGD

1.4545

-0.14%

Cao: 1.4565

Thấp: 1.4534

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.3 -1.55 0.4 1.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/ZAR 20.5048 0.42%
EUR/HUF 405.33000000
SGD/JPY 100.60700000
EUR/NZD 1.8008 -0.03%
EUR/GBP 0.8595 -0.05%

FAQ