EUR/JPY

162.89

0%

Cao: 162.89

Thấp: 162.89

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.32 0.88 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/NOK 11.4014 0%
EUR/RUB 86.94400000
EUR/CHF 0.9535 0%
EUR/USD 1.0820 0%
EUR/SEK 11.1693 0%
SGD/JPY 100.60700000

FAQ