EUR/DKK

7.4552

-0.03%

Cao: 7.4578

Thấp: 7.4548

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.44 -1.8 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/USD 1.0685 -0.16%
EUR/CHF 0.9766 0.09%
EUR/RUB 86.94400000

FAQ