EUR/CHF

0.9692

-0.07%

Cao: 0.9692

Thấp: 0.9692

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.04 0.36 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/JPY 169.84 -0.02%
EUR/AUD 1.6518 -0.49%
CHF/SEK 11.14840000
EUR/RUB 86.94400000
EUR/JPY 164.65 -0.08%
CHF/NOK 10.59690000
EUR/USD 1.0641 -0.14%
EUR/DKK 7.4589 0%

FAQ