EUR/CAD

1.4636

0.14%

Cao: 1.4636

Thấp: 1.4609

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.07 -0.75 0.9 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.67990000
CAD/MXN 14.43230000
EUR/CZK 25.215 0.14%

FAQ