EUR/AUD

1.6461

0.34%

Cao: 1.6461

Thấp: 1.6432

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.32 -0.72 1.5 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.67990000
EUR/CHF 0.9708 -0.53%
EUR/USD 1.0644 -0.79%
EUR/CZK 25.320 -0.13%

FAQ