CAD/MXN

14.4323

Cao: 14.4323

Thấp: 14.4323

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CAD 1.3720 0.45%
CAD/CHF 0.6657 -0.21%
EUR/CAD 1.4658 0.29%
CAD/JPY 112.96 -0.26%

FAQ