CAD/CHF

0.6642

0.36%

Cao: 0.6643

Thấp: 0.664

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/MXN 14.43230000
AUD/CAD 0.8827 0.07%
CAD/JPY 112.77 0.28%

FAQ