AUD/SGD

0.88481

Cao: 0.88481

Thấp: 0.88481

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/NZD 1.0946 0.37%
AUD/SEK 6.82910000
SGD/JPY 100.60700000
AUD/DKK 4.49390000
AUD/USD 0.6487 0.09%
AUD/CHF 0.5923 0.24%

FAQ