AUD/SEK

6.8291

Cao: 6.8291

Thấp: 6.8291

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/NZD 1.0678 0.09%
AUD/CAD 0.8828 0.16%
EUR/RUB 86.94400000
AUD/ZAR 12.22210000
AUD/JPY 97.87 0.46%
NOK/SEK 0.97685 0.67%
AUD/SGD 0.88481000
AUD/CHF 0.5757 0.24%
AUD/USD 0.6506 0.14%

FAQ