AUD/JPY

100.63

0.41%

Cao: 100.98

Thấp: 100.22

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.77 0.55 0.8 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/DKK 4.49390000
AUD/CAD 0.8908 0.56%
AUD/SEK 6.82910000

FAQ