AUD/CHF

0.5857

0.34%

Cao: 0.5857

Thấp: 0.5837

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.65 0.31 0.8 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/SGD 0.88481000
AUD/CAD 0.88310000 0.11%
AUD/SEK 6.82910000

FAQ