Sự kiện kinh tế

Thời gian Quốc gia NIÊN KỲ Sự kiện Giác quan Dự báo Trước
Ngày 01 tháng 3 năm 2024
Ngày USD calender forex Wards Total Vehicle Sales 15.4M 15.0M
02:10 USD calender forex FOMC Member Williams Speaks
02:30 CNY calender forex Tháng Hai Manufacturing PMI 49.1 49.1 49.2
Tên:

Manufacturing PMI

 • Tốt hơn nếu:

  Giác quan > Dự báo

 • Nguồn:

  CFLP

02:30 CNY calender forex Tháng Hai Non-Manufacturing PMI 51.4 50.9 50.7
02:45 CNY calender forex Caixin Manufacturing PMI 50.9 50.7 50.8
03:00 GBP calender forex MPC Member Pill Speaks
03:30 CAD calender forex Manufacturing PMI 48.3
03:45 USD calender forex Tháng Hai Final Manufacturing PMI 51.5 51.5
04:00 USD calender forex Tháng Hai ISM Manufacturing PMI 49.5 49.1
Tên:

ISM Manufacturing PMI

 • Tốt hơn nếu:

  Giác quan > Dự báo

 • Nguồn:

  Institute for Supply Management

04:00 USD calender forex Tháng Hai Revised UoM Consumer Sentiment 79.6 79.6
Tên:

Revised UoM Consumer Sentiment

 • Nguồn:

  University of Michigan

04:00 USD calender forex Tháng Hai ISM Manufacturing Prices 53.5 52.9
04:00 USD calender forex Tháng Hai Construction Spending m/m 0.2% 0.9%
04:00 USD calender forex Tháng Hai Revised UoM Inflation Expectations 3.0%
04:15 USD calender forex FOMC Member Waller Speaks
04:50 USD calender forex FOMC Member Bostic Speaks
04:50 USD calender forex Fed Monetary Policy Report
06:00 JPY calender forex Tháng Hai Consumer Confidence 39.1 38.4 38.0
06:30 AUD calender forex Tháng Hai Commodity Prices y/y -11.0% -10.4%
07:30 USD calender forex FOMC Member Daly Speaks
08:00 GBP calender forex Tháng Hai Nationwide HPI m/m 0.7% 0.2% 0.7%
08:30 CHF calender forex Tháng Hai Retail Sales y/y 0.3% 0.4% -0.1%
09:15 EUR calender forex Tháng Hai Spanish Manufacturing PMI 51.5 49.7 49.2
09:30 CHF calender forex Manufacturing PMI 44.3 43.1
09:30 USD calender forex FOMC Member Kugler Speaks
09:45 EUR calender forex Tháng Hai Italian Manufacturing PMI 49.0 48.5
09:50 EUR calender forex French Final Manufacturing PMI 46.8 46.8
09:55 EUR calender forex German Final Manufacturing PMI 42.3 42.3
10:00 EUR calender forex Tháng Hai Final Manufacturing PMI 46.1 46.1
10:00 EUR calender forex Tháng Hai Italian Monthly Unemployment Rate 7.2% 7.2%
10:30 GBP calender forex Final Manufacturing PMI 47.1 47.1
11:00 EUR calender forex Core CPI Flash Estimate y/y 2.9% 3.3%
11:00 EUR calender forex Tháng Hai CPI Flash Estimate y/y 2.5% 2.8%
11:00 EUR calender forex Tháng Hai Italian Prelim CPI m/m 0.3% 0.3%
11:00 EUR calender forex Tháng Hai Unemployment Rate 6.4% 6.4%
13:05 NZD calender forex RBNZ Gov Orr Speaks
13:30 JPY calender forex Final Manufacturing PMI 47.2 47.2 47.2