Phân tích

Các Dự báo

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
04:00 USD Tháng Một New Home Sales 685K 664K
10:00 GBP MPC Member Breeden Speaks
12:00 GBP Tháng Một CBI Realized Sales -40 -50
12:00 GBP MPC Member Pill Speaks
12:30 JPY Tháng Một National Core CPI y/y 1.9% 2.3%
02:30 USD Tháng Một Core Durable Goods Orders m/m 0.3% 0.5%
02:30 USD Tháng Một Durable Goods Orders m/m -4.4% 0.0%
02:40 GBP MPC Member Ramsden Speaks
03:00 USD Tháng Một S&P/CS Composite-20 HPI y/y 6.0% 5.4%
03:00 USD Tháng Một HPI m/m 0.1% 0.3%
04:00 USD Tháng Hai CB Consumer Confidence 114.9 114.8
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
04:00 USD Tháng Một Richmond Manufacturing Index -12 -15
08:00 EUR German GfK Consumer Climate -29.0 -29.7
10:00 EUR Tháng Một M3 Money Supply y/y 0.2% 0.1%
10:00 EUR Tháng Một Private Loans y/y 0.4% 0.3%
13:01 GBP Tháng Một BRC Shop Price Index y/y 2.9%
02:00 NZD Tháng Hai Official Cash Rate 5.50% 5.50%
02:00 NZD QI RBNZ Monetary Policy Statement
02:00 NZD Tháng Hai RBNZ Rate Statement
02:30 CAD Current Account -1.3B -3.2B
02:30 USD Prelim GDP q/q 3.3% 3.3%
02:30 USD Prelim GDP Price Index q/q 1.5% 1.5%