Chuyển đổi thời gian tiêu chuẩn

26 Ngà 2023

Chuyển đổi thời gian tiêu chuẩn

Kính thưa Quý khách!

Do áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào ngày 29/10 tại Châu Âu và một tuần sau đó tại Hoa Kỳ (ngày mùng 5 tháng 11) lịch giao dịch sẽ thay đổi từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11:

Forex:

  • Giao dịch bắt đầu: Thứ Hai 04:05 Giờ Việt Nam
  • Giao dịch kết thúc: Thứ Bảy 02:55 Giờ Việt Nam

Kim loại:

  • Giao dịch bắt đầu: Thứ Hai 04:05 Giờ Việt Nam
  • Giao dịch kết thúc: Thứ Bảy 02:55 Giờ Việt Nam

Nghỉ giao dịch: 02:55 - 04:05 Giờ Việt Nam.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.