Thay đổi múi giờ sang giờ mùa hè

09 Ngà 2021

Thay đổi múi giờ sang giờ mùa hè

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi xin lưu ý rằng ngày 14 tháng 3 Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi múi giờ sang giờ mùa hè, ở Châu Âu quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3.

Trong thời gian từ ngày 14 tháng 3 (Chủ nhật) đến ngày 26 tháng 3 (Thứ sáu), giờ làm việc của bộ phận giao dịch sẽ được thay đổi:

  • bắt đầu giao dịch: Thứ Hai 05:05 giờ theo giờ Việt Nam
  • đóng cửa giao dịch: Thứ Bảy 03:55 giờ theo giờ Việt Nam

Giao dịch trên các ký hiệu GOLD SILVER XAU/USD XAG/USD sẽ được dừng từ 03:55 giờ đến 05:05 giờ theo giờ Việt Nam

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.