Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới dịp lễ Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ.

13 Ngà 2019

Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới dịp lễ Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ.

Thân gửi quý khách hàng,

Xin bạn lưu ý, vì liên quan tới dịp lễ ở Hoa Kỳ Ngày Tổng thống 18 tháng 2 năm 2019.
Thời gian của phiên giao dịch kim loại giao ngay sẽ thay đổi. Giao dịch với công cụ này sẽ không được thực hiện từ 19:45 (giờ EET) ngày 18.02.19 tới 01:05 (giờ EET) ngày 19.02.19.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.