Thay đổi thời gian giao dịch gần ngày Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch

15 Ngà 2020

Thay đổi thời gian giao dịch gần ngày Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch

Thân gửi quý khách hàng!

Giờ giao dịch sẽ thay đổi trong thời gian Lễ Giáng sinh và Tết dương lịch. Cụ thể theo giờ server sẽ như sau:

  • 24 Tháng 12 - giao dịch tới 20:00
  • 25 Tháng 12 - ngày nghỉ
  • 31 Tháng 12 - giao dịch tới 08:00
  • 1 Tháng 1 - ngày nghỉ

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.