Những thay đổi về thời gian giao dịch liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ.

05 Ngà 2021

Những thay đổi về thời gian giao dịch liên quan đến lễ kỷ niệm Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ.

Kính gửi khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng lễ kỷ niệm Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, thời gian của các phiên giao dịch đối với kim loại sẽ thay đổi. Giao dịch với các công cụ này sẽ đóng từ 01:00 giờ vào ngày 16 tháng 2 năm 2021 cho đến 06:05 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2021 theo giờ Việt Nam.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.