Thay đổi thời gian giao dịch (Lễ tạ ơn)

19 Ngà 2019

Thay đổi thời gian giao dịch (Lễ tạ ơn)

Kính thưa quý khách!

Phiên giao dịch của Vàng và Bạc sẽ được thay đổi vào những ngày lễ tạ ơn sắp tới ở Mỹ.

28, 29 tháng 11 năm 2019 giờ kết thúc 23:45 theo giờ Việt Nam.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.