08 Ngà 2022

Thay đổi Spread

Kính gửi Quý khách,

Xin lưu ý rằng từ ngày 08.02.2022, Spread trên các hợp đồng CFD say sẽ được tăng lên:

  • GERMAN
  • USTECH

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.