Thay đổi giờ giao dịch đối với hợp đồng CFD

01 Ngà 2021

Thay đổi giờ giao dịch đối với hợp đồng CFD

Thưa quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng nhân dịp lễ Good Friday và Easter, sẽ có sự thay đổi đối với giao dịch CFD vào ngày 02/04/2021 và 05/04/2021. Giờ giao dịch (theo giờ server) cho những ngày đó có thể tham khảo tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.