27 Ngà 2019

CFD - Rollover (WHEAT)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng WHEAT sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 8: Hợp đồng tháng 12 (WHEAT. SEP9) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 9 (WHEAT.JUL9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng WHEAT.JUL9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 8.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.