CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

08 Ngà 2021

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 13.09.2021:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động US500.DEC1, USTECH.DEC1, US30.DEC1, GERMAN.DEC1, ESTX50.DEC1, UK100.DEC1.
  2. Những hợp đồng US500.SEP1, USTECH.SEP1, US30.SEP1, GERMAN.SEP1, ESTX50.SEP1, UK100.SEP1 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng US500.SEP1, USTECH.SEP1, US30.SEP1, GERMAN.SEP1, ESTX50.SEP1, UK100.SEP1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 16.09.2021.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.