CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

10 Ngà 2021

CFD - Rollover US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 6: Những hợp đồng tháng 9 sẽ được đưa vào hoạt động (US500.SEP1, USTECH.SEP1, US30.SEP1, GERMAN.SEP1, ESTX50.SEP1, UK100.SEP1); những hợp đồng tháng 6 (US500.JUN1, USTECH.JUN1, US30.JUN1, GERMAN.JUN1, ESTX50.JUN1, UK100.JUN1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng US500.JUN1, USTECH.JUN1, US30.JUN1, GERMAN.JUN1, ESTX50.JUN1, UK100.JUN1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 6.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.