CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

22 Ngà 2024

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 26.02.2024:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SUGAR.MAY4.
  2. Hợp đồng SUGAR.MAR4 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SUGAR.MAR4 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28.02.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.