19 Ngà 2020

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 2: Hợp đồng tháng 5 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR. MAY0); hợp đồng tháng 3 (SUGAR. MAR0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR. MAR0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 2

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.