CFD - Chuyển qua (NATGAS, GASLN, HTOIL)

22 Ngà 2020

CFD - Chuyển qua (NATGAS, GASLN, HTOIL)

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng quy trình chuyển đổi hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 10: sẽ có các hợp đồng tháng 12 mới (NATGAS.DEC0, GASLN.DEC0, HTOIL.DEC0) có sẵn để giao dịch, hợp đồng tháng 11 (NATGAS.NOV0, GASLN.NOV0 , HTOIL.NOV0) sẽ được đặt ở chế độ "chỉ đóng". Tất cả các vị thế mở NATGAS.NOV0 sẽ được thanh lý vào cuối phiên giao dịch ngày 27 tháng 10; GASLN.NOV0, HTOIL.NOV0 - tính đến cuối phiên giao dịch ngày 29 tháng 10.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.