CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

27 Ngà 2019

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 8: Những hợp đồng tháng 10 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS. OCT9, GASLN. OCT9, HTOIL. OCT9); những hợp đồng tháng 9 (NATGAS. SEP9, GASLN. SEP9, HTOIL. SEP9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS. SEP9cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 8, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN. SEP9, HTOIL. SEP9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 8

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.