CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

23 Ngà 2020

CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 4: Những hợp đồng tháng 7 (CORN.JUL0, WHEAT. JUL0, SOY. JUL0), sẽ được đưa vào hoạt động; những hợp đồng tháng 5 (CORN.MAY0, WHEAT.MAY0, SOY.MAY0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng CORN.MAY0, WHEAT.MAY0, SOY.MAY0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.