CFD - Chuyển tiếp (CORN, WHEAT)

22 Ngà 2018

CFD - Chuyển tiếp (CORN, WHEAT)

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi muốn lưu ý rằng là vào ngày 26 tháng 11, việc chuyển đổi CORN, WHEAT sang tháng hợp đồng mới bắt đầu: các hợp đồng tháng 3 sẽ có sẵn để giao dịch (CORN.MAR9, WHEAT.MAR9); Hợp đồng tháng 12 (CORN.DEC8, WHEAT.DEC8) sẽ được chuyển sang chế độ đóng vị trí. Tất cả các vị trí mở trên CORN.DEC8, WHEAT.DEC8 phải được loại bỏ trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.