05 Ngà 2019

CFD – Rollover JAP225

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng JAP225 sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 12: Hợp đồng tháng 3 sẽ được đưa vào hoạt động (JAP225. MAR0); hợp đồng tháng 12 (JAP225. DEC9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng JAP225. DEC9cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 12.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.