Phí hoa hồng cho việc sử dụng dịch vụ cTrader Copy.

18 Ngà 2021

Phí hoa hồng cho việc sử dụng dịch vụ cTrader Copy.

Kính gửi Quý khách hàng!

Chúng tôi xin lưu ý rằng từ ngày mùng 6 tháng 03 năm 2021 nên tảng cTrader Copy sẽ đưa phí 15% số tiền được nạp vào tài khoản dưới dạng thù lao của người quản lý vào hoạt động.

Hoa hồng sẽ tự động được trù đi khi tiền được rút từ tài khoản giao dịch.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.